Valtion sopimusalalle neuvottelutulos virka- ja työehdoista

Valtion sopijaosapuolet pääsivät tänään sopuun valtion virkamiehiä ja työntekijöitä koskevasta sopimuksesta vuosille 2018-2020.

Valtion pääsopijajärjestöt Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä valtiotyönantaja saavuttivat neuvottelutuloksen uudeksi valtion virka- ja työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2018-31.3.2020.

Neuvotteluratkaisu sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, huomioiden kaksi kuukautta yleistä linjaa pidempi sopimuskausi.

Palkankorotukset 2018: 1.4. yleiskorotus 1,00% ja 1.6. paikallinen virastoerä 0,60%.

Palkankorotukset 2019: 1.4. yleiskorotus 1,10%, vähintään 24€ ja paikallinen virastoerä 0,75%.

Lisäksi sovittiin tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä, jonka suuruus on 9,20% kuukausipalkasta. Kertaerä maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä.  Ratkaisu sisältää myös joitakin tekstimuutoksia sopimuksen eri osa-alueilla.

Valtion sopimuskausi päättyi 31.1.2018.  Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli Palkansaajajärjestö Pardia (STTK), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA). 

Lisätietoja

Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517