Vakuutusväen Työttömyyskassa sulautui JATTK-työttömyyskassaan

Sulautumista valmistellut työtyhmä allekirjoitti eilen 8.4.2015 sulautumista koskevan sopimuksen.

Sulautumisella saadaan talouteen, hallintoon ja palvelujen tuottamiseen kohdistuvia etuja. Sen jälkeen JATTK-työttömyyskassan jäsenistö toimii yhä laaja-alaisemmin julkishallinnon ja yksityisten työnantajien palveluksessa, mikä vähentää työttömyyskassan toimintaan liittyviä riskejä.

Tulevaisuudessa tehokkaaseen toimintaan kykenevät kassat tulevat myös olemaan kooltaan entistä suurempia. Suuremmalla työttömyyskassalla on paremmat edellytykset kehittyä ja käyttää hyväkseen jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää tekniikkaa.

Henkilöstöresurssien yhdistäminen turvaa hyväksi koetut palvelut ja niitä pystytään edelleen kehittämään. Samalla pystytään vastaamaan pyrkimyksiin laajentaa kassojen toimintaa mm. työvoimahallinnon alueelle tällä hetkellä kuuluviin toimintoihin.