Uusi PlusMiinus30-toimintaryhmä valittu

TTT:n PlusMiinus30-seminaari kokoontui lauantaina 17.9.2016 Helsingissä. Nyt aktiivisten kanssa pohdittiin, miten muitakin nuoria saataisiin aktivoitua mukaan sekä PlusMiinus30-toimintaan että omien yhdistystensä aktiiveiksi.

Syksyn 2016 aikana päätettiin toteuttaa jäsenkysely nuorille ja selvittää, mikä heidän mielestään tekee toiminnasta kiinnostavaa ja millaiseen toimintaan heidät saataisiin houkuteltua mukaan. PlusMiinus30-yhteyshenkilön nimeäminen jokaiseen TTT:n jäsenyhdistykseen sai myös kannatusta.

Uudeksi PlusMiinus30-toimintaryhmäksi valittiin 17.9.2016 Hagop Sarkarian (AK ry), Katariina Issukka (Vate ry), Maija Johansen (Tukesin toimihenkilöt ry), Vasilisa Polichtchouk (Getla ry), Saila Simola (AK ry), Pekko Summanen (VaKHe ry), Kirsi Vornanen (Tilastoväen Unioni), Mari Leino (Vate ry) ja Petteri Väänänen (MTTL ry).

PlusMiinus30-toimintaryhmä järjestää vuosittain PlusMiinus30-seminaarin sekä vastaa toiminnasta tiedottamisesta kohderyhmänään nuoret jäsenet.

Jos olet kiinnostunut TTT:n PlusMiinus30-toiminnasta, ota yhteyttä Katariina Issukkaan (etunimi.sukunimi@vtt.fi) tai Pekko Summaseen (etunimi.sukunimi@om.fi).