Uusi keskusjärjestö -selvityshanke painottaa muuttuvan työelämän edunvalvontaa

Uusi keskusjärjestö -selvityshanke painottaa muuttuvan työelämän edunvalvontaa. Uudelta järjestöltä edellytetään asiantuntemusta, aloitteellisuutta ja vahvaa edunvalvontaa sekä kotimaan että globaaleilla työmarkkinoilla.

Työntekijöiden keskeisiä menetystekijöitä tulevaisuudessa ovat vahva peruskoulutus, jatkuva työuran aikainen kouluttautuminen sekä joustavuus työelämän rakennemuutoksissa.

– Hyvät työyhteisöt nousevat keskeisiksi menestystekijöiksi ja kilpailuvalteiksi. Tulevaisuudessa tarvitaan esimerkiksi parempaa johtamista ja henkilöstön oikeudenmukaista palkitsemista, hankkeessa mukana olevat liitot korostavat.

Tulevaisuudessa yhä useampi tekee työtä määräaikaisena, osa-aikaisena, vuokratyöläisenä tai muutoin epävarmoissa pätkissä. Tämä näkyy toimeentulon epävarmuuden lisääntymisenä erityisesti nuorilla ja maahanmuuttajilla.

– Työmarkkinat myös polarisoituvat niin, että osalla työtä on paljon – jopa liikaa – ja toisilla ei ollenkaan. Tämä kiihdyttää tuloerojen kasvua ja suistaa osan ihmisistä pysyvästi heikkoon työmarkkina-asemaan.

Järjestäytyminen ei ole itsestäänselvyys uusien sukupolvien tullessa työmarkkinoille. Uuden keskusjärjestön on yhteistyössä liittojen kanssa tuettava työpaikkatason edunvalvontaa ja huolehdittava luottamusmiesverkostosta työntekijöiden yksilöllisyyden tarpeet tiedostaen.

Hanke etenee

Uusi keskusjärjestö -selvityshankkeen ohjausryhmä nimesi maanantaina neljän uuden työryhmän jäsenet ja ryhmille puheenjohtajat.

Sääntö- ja hallintomallityöryhmää vetää puheenjohtaja Ann Selin (Palvelualojen ammattiliitto PAM, SAK), työmarkkinaedunvalvonta ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmää puheenjohtaja Juri Aaltonen (Toimihenkilöliitto Erto, STTK), kansainvälisen toiminnan ja EU-vaikuttamisen työryhmää kansainvälisten asioiden päällikkö Matti Koskinen (Ammattiliitto Pro, STTK) sekä koulutus-, työvoima- ja elinkeinopoliittista työryhmää johtaja Hannu Saarikangas (Insinööriliitto, Akava).

Ohjausryhmä keskusteli myös uuden keskusjärjestön perustamiseen liittyvistä taloudellisista edellytyksistä.

Lisätietoja hankkeen internetsivuilta.