Uusi Keskusjärjestö: Liitot käsittelivät kokouksessaan selvitystä – Kevät ratkaisee uuden keskusjärjestön syntymisen

Liittojen kokous käsitteli uuden palkansaajakeskusjärjestön perustamista edeltävää selvitystyötä.

Helsingissä tänään kokoontuneet 49 liittoa arvioivat uuden palkansaajakeskusjärjestön perustamista työryhmien selvitysten pohjalta. Ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Eloranta kiittää valmistelutyön hyvää ilmapiiriä.

– Uuden keskusjärjestön perustamisen näkökulmasta kevät on ratkaiseva. Seuraavaksi sisällöt lähtevät liittojen hallintojen käsiteltäväksi.

Liittojen kokous täydensi selvitystyön esityksiä ja hyväksyi uuden keskusjärjestön strategian. Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu 10. maaliskuuta, jonka jälkeen selvitykset ja strategia siirtyvät liittojen käsittelyyn.

Liittojen kokous hyväksyi myös hankkeen vuoden 2016 tarkennetun talousarvion. Uuden keskusjärjestön sääntöjen valmistelutyö on aloitettu. Samalla tarkentuu keskusjärjestön perustamisen aikataulu.

Selvityksessä kuvataan keskusjärjestön perustamisen keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet, toiminnan painopisteet, hallinnolliset ja taloudelliset ratkaisut sekä järjestön perustamisprosessin askelmerkit ja käytännön toteutus.

Hankkeessa mukana olevat ammattiliitot edustavat noin 1,7 miljoonaa palkansaajaa ja yksinyrittäjää.

Uuden palkansaajakeskusjärjestön tavoitteena on vahvistaa palkansaajien ja yksinyrittäjien hyvinvointia sekä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Järjestön on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa.

Lisätiedot

JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, puh. 0400 912 399
VvL:n puheenjohtaja Liisa Halme. puh. 050 424 5301
Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari. puh. 040 583 3476
Uusi keskusjärjestö –hankkeen projektipäällikkö Juha Heikkala. puh. 0400 759 459