Tulevaisuus 2030

Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa valtioneuvostossa eduskunnalle tehtävä raportti, jossa pohditaan Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Tulevaisuus 2030 on ilmestynyt. Tähän kannattaa tutustua osoitteessa:

http://tulevaisuus.2030.fi/