TTT:n toimisto vieraili MTT:n Piikkiön toimipaikassa 23.6.2014

TTT:n puheenjohtaja Heikki Tuominen kertoi ajankohtaisista järjestö- ja työmarkkainasioista.

Vierailun yhteydessä Metsäntutkimusväki ry:n puheenjohtaja Annukka Korpijaakko ja Tutkivat ry:n puheenjohtaja Marja Rauvola allekirjoittivat järjestöjen lopullisen yhdistymissopimuksen.

Syksyn 2014 aikana tapahtuvalla yhdistymisellä varaudutaan tehokkaampaan edunvalvontaan vuoden 2015 alussa perustettavassa Luonnonvarakeskuksessa.

Päivän aikana vieraat tutustuivat tarkemmin myös Piikkiön toimipaikan Arboretumiin, laboratorioihin ja kasvihuoneisiin.

MTT Piikkiön toimipaikka on osa MTT:n Kasvintuotannon tutkimusyksikköä, ja sen tutkimusalueena on puutarhatuotanto. Tavoitteena on mm. laajentaa puutarhakasvien lajikevalikoimaa ja hakea hyviä viljely- ja tuotantomenetelmiä kasvihuone- ja avomaaviljelyssä sekä viheralalla.

Kasvihuonetutkimuksessa on työn alla LED-valotutkimus, jossa selvitetään LED-valojen vaikutusta kasvien kasvuun ja kasvihuoneiden energiatehokkuuteen. Toisena päätutkimuskohteena on sammaleen käyttö EU:n kestävän kehityksen kriteerit täyttävänä kasvualustana.