TTT:n hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa torstaina 20.12. 2012

TTT:n puheenjohtaja Heikki Tuominen kertoi miten Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n taholta on esitetty, että seuraavalla neuvottelukierroksella olisi eläkeikää korotettava, viikkotyöaikaa pidennettävä, pekkaspäivistä nipistettävä, arkipyhiä vähennettävä, ja palkkoja olisi mieluummin laskettava kuin nostettava.

EK:n esittämät vaatimukset voi kiteyttää siten, että työn määrää pitää lisätä ja sen hintaa alentaa.

EK:n esittämät vaatimukset on torjuttu palkansaajakeskusjärjestöissä.

Kokouksen aluksi käsiteltiin talouden näkymiä ja työmarkkinatilannetta.

Työmarkkinoilla on myös erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö raamisopimukselle saada jatkoa vai ei. Eräs mahdollisuus on se, että raamisopimukselle neuvotellaan hyvinkin nopeassa aikataulussa jatkokausi, joka sisältää maltilliset palkankorotukset.

Kaikki työmarkkinaosapuolet ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kansantalous huutaa lisää työtä ja maamme kilpailukykyä on parannettava sekä työllisyyttä ja työpaikkoja on lisättävä.

Kokouksessa käsiteltiin myös uunituoretta (20.12.2012) Valtiovarainministeriön suhdannekatsausta, jossa kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi ennustetaan 2,6 %. Ensi vuonna kasvua kertyy 0,4 % ja ennuste pitää sisällään taantuman mahdollisuuden. Vuonna 2013 BKT kasvaa 1,7 %. Suomen talouden kasvu on pitkälti kotimaisen kysynnän varassa.

Hallitus myönsi TTT:n pitkäaikaiselle jäsenliitolle MATE ry:lle eron TTT ry:stä 1.7.2013 lukien TTT:n sääntöjen 6§ mukaisesti.

Valtionhallinnon kehittämis- ja muutoshankkeet

Jukka Aaltonen antoi selvityksen Tori-hankkeen tilanteesta.

Kokouksessa keskusteltiin myös Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta, selvityshenkilö Riitta Rainion esityksestä aluehallinnon ympäristötehtävien organisoimisesta sekä selvitysmies Rauno Saaren esityksestä ELY:jen ja TE-toimistojen toiminnasta.

Hallituksen kokouksessa saatiin myös selvitykset kolmelta eri työryhmältä

Hallintotyöryhmän puheenjohtaja Timo Satomaa esitteli mallin, jossa esitetään nykyisestä edustajakokouskäytännöstä luopumista ja sen korvaamista kaksi kertaa vuodessa kokoontuvalla edustajistolla. Edustajisto valitaan nelivuotiskaudeksi ja edustajistossa kaikilla TTT:n jäsenyhdistyksillä on vähintään yksi edustaja. Hallituksen ja työvaliokunnan kokoa ehdotetaan myös supistettavaksi. Työryhmän esitys hyväksyttiin ja se jättää sääntömuutosehdotuksen TTT:n hallitukselle 14.2.2013.

Päätöksen sääntömuutoksen hyväksymisestä tekee TTT:n edustajakokous syksyllä 2013.

Uusien edunvalvontaa parantavien järjestökokonaisuuksien muodostamista selvittelevän työryhmän työstä saatiin väliraportti ja sen työlle annettiin lisäaikaa 31.5.2013 saakka. Työryhmän jäseneen tehtiin myös muutos.

Jäsenhankintakampanjaa valmistelevan työryhmän työstä saatiin selvitys ja jäsenhankintakampanja alkaa valtakunnallisesti ystävänpäivänä torstaina 14.2.2013. Enemmän tietoa ja muuta materiaalia kampanjan toteutuksesta saa TTT:n kotisivuilta 24.1.2013 mennessä.

Hallitus päätti, että TTT:n opintotukirahasto jakaa 10 000 euroa opintoapurahaa vuonna 2013. Työryhmän puheenjohtajana toimii Teuvo Salolammi InTek ry. ja jäseninä Tarja Leväharju Vahe ry. Ari Lyytikäinen Vakhe ry. sekä Erkki Helkiö RTL ry. Työryhmän sihteerinä toimii Tiina Huhtala.

Hallitus hyväksyi myös MTTL ry:n aktiivitoimijan Petteri Väänäsen aloitteen jossa esitetään TTT:n oman nuorisotoiminnan aloittamista. Hallitus piti nuorisotoiminnan aloittamista hyvin myönteisenä asiana ja se varasi myös tarvittavat taloudelliset resurssit toiminnan aloittamiseksi. Asiasta kiinnostuneet TTT:n alle 40-vuotiaat jäsenet voivat ottaa yhteyttä TTT:n toimistoon Tiina Huhtalaan.

TTT:n henkilöstönedustajien ajankohtaispäivä 18.-19.9.2013 on hyväksytty sekä valtion että yrityspuolen yleisen ammattiyhdistyskoulutuksen koulutussopimuksen mukaiseksi vuoden 2013 ay-koulutukseksi.