TTT:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.10.2013 uuden jäsenyhdistyksen Commit ry:n

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia ICT tehtävissä toimivien jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä, valvoa heidän ammattiin liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etujaan ja edistää heidän ammatillista kehitystään ja yhteistoimintaansa..

Yhdistys on perustettu ennakoimaan Tori-palvelukeskuksen perustamista jotta tehokas ja tuloksellinen edunvalvonta saadaan käynnistettyä välittömästi , kun erityisviraston toiminta käynnistyy.

Heikki Tuominen
puheenjohtaja
0400 605390