TTT:n edustajiston järjestäytymiskokous järjestettiin 27.3.2014 Helsingissä

Edustajiston 60 jäsentä kokoontuivat päättämään järjestäytymis- ja kevätkokoukseen kuuluvista asioista.

Edustajiston puheenjohtajiksi valittiin Petteri Väänänen ja Timo Satomaa.

Edustajiston valitsemassa uudessa hallituksessa on merkittävästi vähemmän jäseniä kuin ennen. Hallituksen koko pieneni entisestä 18 varsinaisesta jäsenestä nykyiseen 12 varsinaiseen jäseneen.

Uuden hallituksen sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu erinomaisesti, sillä hallituksen jäsenistä viisi on naista ja seitsemän on miestä.

Hallituksen muodostavat puheenjohtajan lisäksi Tarja Leväharju, Anne-Mari Narvanto, Heli Udd, Marja Rauvola, Johanna Wäre, Kari-Pekka Vesanen, Tuomo Vikstedt, Timo Heino, Pentti Häkkinen, Ari Lyytikäinen, Pertti Salmi ja Kimmo Laaksola.

Hallituksen 1. varapuheenjohtajana jatkaa Tuomo Vikstedt ja 2. varapuheenjohtajana K-P Vesanen.

Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtajien lisäksi Johanna Wäre, Timo Heino, Ari Lyytikäinen, Kimmo Laaksola.

TTT:n toimisto onnittelee kaikkia uusia valittuja vastuunkantajia.