TTT:n edustajakokous pidettiin 15.11.2012 Helsingissä, Haaga-Helian auditoriossa

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Tuominen korosti yhteistyön merkitystä ja että TTT on valinnut yhteistyön ja yhdessä vahvistumisen mallin. Mentäessä kohti epävarmempia taloudellisia aikoja TTT:n rivit on syytä pitää suorina.

STTK:n tervehdyksen kokoukselle toi pääsihteeri Leila Kostiainen ja Pardian puheenvuoron käytti puheenjohtaja Antti Palola.

Ajankohtaisesta taloustilanteesta saatiin STTK:n pääekonomisti Ralf Sundin selvitys ja Valtion omistajaohjausyksiköstä puheenvuoron käytti Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministeri Hautalan erityisavustaja Lauri Korkeaoja.

TTT:n ja VTK:n hallituksen pitkäaikainen jäsen Jaakko Muilu, joka oli estynyt saapumasta edustajakokoukseen, oli toimittanut jäähyväistervehdyksensä TTT:n edustajakokousväelle.

Lounaan jälkeen edustajakokousväen viritti iloiseen tunnelmaan naurujoogaohjaaja Henna Länsipää.

Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Sakari Raiskio Tutkivat ry:stä sekä Petteri Väänänen MTTL ry:stä.

Paikalla oli noin 130 edustajakokousedustajaa, hallituksen jäsentä ja muuta toimihenkilöä.

Edustajakokouksessa käsiteltiin sääntöjen 13 § mukaiset asiat ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä saatiin selvitys ajankohtaisista työ- ja virkaehtosopimusasioista.

TTT:n hallituksen jäsenistä ero myönnettiin Maija Parviaiselle ILMAVA ry:stä sekä Jaakko Muilulle VATE ry:stä. Heidän tilalleen valittiin Jorma Tikkamäki ILMAVA ry:stä sekä Miina Pihlajaniemi VATE ry:stä. Ajantasainen lista TTT:n hallituksen jäsenistä löytyy TTT:n kotisivuilta www.tttry.fi.

Edustajakokousväkeä puhutti uusi jäsenmaksumalli ja TTT:n tarjoama koulutus yms. palvelut vuonna 2013. Kokouspäivän jälkeen n. 200 henkilöä, sidosryhmien kutsuvieraita ja kokousedustajia, osallistui TTT:n järjestämälle vastaanotolle ravintola Viherlatvassa.