TTT:n edunvalvonta keskitetään Pardiaan

TTT:n lakimies Teemu Kotkanoja siirtyy 1.1.2018 alkaen Palkansaajajärjestö Pardiaan. Muutoksen tarkoituksena on tehostaa TTT:n edunvalvontaa, sillä sen myötä TTT:n jäsenillä sekä jäsenyhdistyksillä on vastaisuudessa käytettävissään kolme Pardian toimiston lakimiestä.

Erimielisyystilanteissa otetaan edelleen ensin yhteyttä työpaikan luottamusmieheen, mutta jos erimielisyysasia ei ratkea työpaikalla, jäsen voi yhdessä luottamusmiehen kanssa kääntyä Pardian toimiston asianomaisen laki- tai asiamiehen puoleen.

Pardian lakimiesten vastuualueet

Valtion hallinnonalat virastoineen

VNK ja VM: Ira Kyntäjä
TEM, LVM, YM: Teemu Kotkanoja
OM, PLM, SM: Mikko Äikäs
MMM, UM: Ari Komulainen
OKM, STM: Tapio Rissanen

Yksityiset alat

Alko: Ari Komulainen
Katsastusala: Ari Komulainen
Keinosiemennysala: Pentti Ekola
Kela: Ari Komulainen
Neuvonta-ala: Pentti Ekola
Paltan LTY-toimialat: Ari Komulainen
Yksityinen sosiaalipalveluala: Pentti Ekola
Yliopistot: Ira Kyntäjä
VR:n tekniset: Ari Komulainen