TTT siirtyy Pardian perusjäsenmaksun piiriin

Edustajisto hyväksyi kevätkokouksessaan sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen vastauksen syyskokouksessa jätettyyn ponteen.

TTT:n edustajiston syyskokous hyväksyi viime syksynä kokoukselle jätetyn ponnen, jossa esitettiin selvitettäväksi eri vaihtoehtoja, joilla TTT varmistaa jäsenille annettavien palvelujen riittävyyttä ja kustannustehokkuutta.

Selvitystyötä varten kootun työryhmän selvitys osoitti, että Pardian lisäjäsenmaksuun kuuluvat palvelut on mahdollista tuottaa TTT:n omana työnä samantasoisina, mutta nykyistä kustannustasoa edullisemmin.

Hallitus suosittikin edustajistolle, että TTT ryhtyisi tuottamaan nyt Pardian lisäjäsenmaksuun kuuluvat palvelut TTT:n toimistossa osin omana työnä ja osin ostopalveluina 1.1.2016 alkaen.

Edustajisto oli yksimielinen päätöksessään ja valtuutti hallituksen ryhtymään toimenpiteisiin, jolla varmistetaan, että lisäjäsenmaksuun kuuluvien palveluiden tuottaminen voidaan käynnistää 1.1.2016.