TTT ry:n hallituksen opintomatka Brysseliin 25.–28.9.2013

Opintomatkan ohjelma alkoi vierailuilla STTK:n, SAK:n ja Akavan yhteisessä EU-edustustossa FinUnionsissa.

FinUnionsin toimiston johtaja Marianne Muona kertoi meille toimiston toiminnasta sekä ay-liikkeen kannalta keskeisistä ajankohtaisista kysymyksistä. Sivusimme myös EU:n kauppa- ja talouspolitiikkaa sekä keväällä 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Iltapäivällä ohjelma jatkui tutustumisella Euroopan parlamenttiin, jossa kuulimme ensin viestintäosaston edustajan esityksen Euroopan unionin toiminnasta. Parlamentissa tapasimme parlamentaarikko Hannu Takkulan, joka kertoi työskentelystä ja päätöksenteosta Euroopan parlamentissa.

Toisena päivänä ohjelmassa oli vierailu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon, missä saimme alueellisen näkökulman EU-vaikuttamiseen. Kuulimme toimiston koordinaattoria Eerikki Willmania, joka kertoi meille mitkä asiat ovat tällä hetkellä keskeisiä ja ajankohtaisia alueellisesta näkökulmasta.

Seuraavaksi menimme kuulemaan työnantajapuolen näkemyksen EU-lobbauksesta Elinkeinoelämän keskusliiton Brysselin toimistoon. Asiantuntija Eeva Kolehmainen kertoi meille toimiston toiminnasta sekä mitkä asiat ovat EK:n näkemyksen mukaan keskeisiä ja ajankohtaisia sekä miten niihin pyritään vaikuttamaan.

Iltapäivällä saimme hotellillemme vieraaksi Henri Satulin, jolla on pitkä kokemus työskentelystä EU:ssa sekä lobbauksesta. Kuulimme häneltä lobbarin näkökulman eli miksi ja miten EU:ssa vaikutetaan.

Matka päättyi opastettuun kaupunkikierrokseen, jolla kävimme muun muassa katsomassa vuoden 1958 maailmannäyttelyyn rakennetun Atomiumin ja tietenkin yhden maailman kauneimmista toreista: Grand-Placen sekä Manneken Pis patsaan.

Opintomatka antoi arvokasta ja osittain uuttakin tietoa EU:sta sekä oikoi jopa vääriä käsityksiä, kuten kurkkudirektiivistä.