TTT ry

Päätöksenteko

Edustajisto

Ylintä päätösvaltaa TTT:ssä käyttää edustajisto. Edustajiston varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.

Edustajiston kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:

Edustajiston syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:

Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään 12 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on edustajiston järjestäytymiskokousten välinen aika. Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus vastaa TTT:n toiminnasta sekä

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukseen päätettäväksi ja käsiteltäväksi vietävät asiat. Työvaliokunta tekee ne päätökset, joiden tekemiseen hallitus on sen valtuuttanut ja toimii puheenjohtajan tukena.