Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT Teollisuuden palkansaajien jäseniksi

Teollisuuden palkansaajat TP saa uusia jäseniä. Järjestön hallitus on tänään hyväksynyt TP:n jäseniksi Suomen Merimies-Unioni SMU:n sekä Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT:n. Kummankin järjestön jäsenyys astuu voimaan välittömästi.

Päätöksen jälkeen Teollisuuden palkansaajiin kuuluu yhteensä 17 ammattiliittoa kaikista eri palkansaajien keskusjärjestöistä.

– Tämänpäiväinen päätös on omiaan vahvistamaan TP:n rivejä. Tämä antaa meille entistäkin leveämmät hartiat, kun ajamme yhteisiä tavoitteitamme niin työmarkkinoilla kuin yleisemmin yhteiskunnassa, TP:n puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

STTK-laisen Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöiden puheenjohtaja Heikki Tuominen muistuttaa, että ammattiliitoilla on hyvin paljon yhteisiä tavoitteita myös yli keskusjärjestörajojen.

– Valtio on viime aikoina ulkoistanut paljon liiketoimintojaan ja kehitys jatkunee tulevaisuudessa. Me haluamme olla mukana palkansaajarintaman yhteisissä pöydissä, TTT:n puheenjohtaja Heikki Tuominen korostaa. TTT:n jäsenistä noin kolmannes työskentelee yksityissektorilla.

Suomen Merimies-Unionissa uskotaan, että teollisuuden yhteisrintamaan liittyminen hyödyttää myös teollisuutta ja vientiä tukevia liittoja ja niiden jäseniä.

– Uskon, että tällä on koko palkansaajaliikkeen edunvalvontaa vahvistava vaikutus. Työnantajat ovat viime aikoina tiivistäneet rivejään ja niin meidänkin pitää tehdä. Teollisuuden palkansaajat tarjoaa myös kuljetussektorin liitoille luontevan yhteistyömuodon, sanoo SMU:n puheenjohtaja Simo Zitting. Merimies-Unionin jäsenyyden myötä koko kuljetusala on nyt mukana TP:ssä.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 0400 711 072
Puheenjohtaja Simo Zitting, puh. 0400 813 079
Puheenjohtaja Heikki Tuominen, puh. 0400 605 390

Teollisuuden palkansaajat (TP) on vuonna 2013 rekisteröity yhdistys, johon kuuluu 17 ammattiliittoa kaikista keskusjärjestöistä. TP:n jäsenliittoja ovat Metalliliitto, Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto IL, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, TEAM, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Paperiliitto, Puu- ja erityisalojen Liitto, Sähköalojen ammattiliitto, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO, Suomen Konepäällystöliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Veturimiesten liitto, Ilmailualan Unioni IAU, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys – SLSY, Suomen Merimies-Unioni SMU sekä Tekniikan ja Tiedon toimihenkilöt TTT. TP:n edustamilla aloilla työskentelee noin 750 000 ihmistä.