STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Digitalisaatio on tie tuottavuuteen ja talouskasvuun

Digitalisaatio on nähtävä 2000-luvun työelämässä mahdollisuutena nostaa tuottavuutta ja talouskasvua, jotka vahvistavat hyvinvointiyhteiskunnan perusteita.

– Liian usein digitalisaatio kuitenkin koetaan peikkona, joka hävittää työpaikkoja ja lisää työttömyyttä. Loppujen lopuksi digitalisaatio on yksi vaihe työelämän loputtomassa muutoksessa. Muutoksessa parasta turvaa luo aina osaaminen, sanoo STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

Tänään Jyväskylässä palkansaajaseminaarissa puhunut Palola korostaa, että matkalla kohti digitaalista Suomea vastuu osaamisesta ja koulutuksesta kuuluu kaikille – sekä työnantajille, työntekijöille että valtiovallalle.

– Korkeatasoisesta osaamisesta on huolehdittava varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja yliopistoissa. Digitaalisuuden haltuun ottaminen edellyttää uudenlaisia kansalaistaitoja ja elinikäistä oppimista, Palola arvioi.

OECD:n tutkimuksen mukaan miljoonalla suomalaisella aikuisella on heikot digiosaamisen taidot.

– Tästä on syytä olla todella huolestunut. Puolet osallistuu vuosittain työnantajien maksamaan koulutukseen, mitä voi lukea niinkin, että puolet ei osallistu. Osaamisen varmistamisen eteen tarvitaan jatkossa vielä paljon työtä, Palola toteaa.

Työmarkkinajärjestöt voivat neuvottelupöydissä ja poliitikot lainsäätäjinä luoda edellytyksiä digitaalisen yhteiskunnan ja työelämän kehittymiselle.

– Ratkaisevaa kuitenkin on innostus, uudet innovaatiot ja työntekijöiden motivaatio, jotka syntyvät työpaikoilla ja ihmisten arjessa. Hyvä tulos varmistetaan osaamisella, työhyvinvoinnilla, hyvällä esimiestyöllä ja ripauksella onnea. Suomella on kaikki edellytykset menestyä digitalisaatiossa, puheenjohtaja Antti Palola uskoo.

Lisätietoja STTK:ssa

Antti Palola, puhelin 040 509 6030