STTK:laisen Toimisten perheen talouden muutos hallituksen kilpailukykypaketin jälkeen

Hallituksen esittämät toimenpiteet leikkaisivat yhteensä noin 3,3 % Toimisten toimihenkilöperheen bruttotuloista.

Maan hallitus esittää, että arkipyhät (loppiainen ja helatorstai) muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi, sairauspäivistä ensimmäinen olisi palkaton ja sen jälkeen korvaus 80 % 2.- 9. sairauslomapäivästä, ylityökorvausten puolittamista, sunnuntaikorvausten alentamista 100 %:ista 75 %:iin sekä vuosilomien lyhentämistä maksimissaan 30 työpäivään.

Nämä toimenpiteet yhteensä leikkaisivat noin 3,3 % esimerkissä olevan Toimisten toimihenkilöperheen bruttotuloista. Perheen työssäkäyvät vanhemmat eivät tekisi esimerkissä arkipyhiä ns. sisään, vaan pitäisivät ne palkattomina vapaina. Laskelma on tehty kahdella sairauspäivällä täydellä omavastuulla ja viidellä sairauspäivällä 20% omavastuulla.

Toimisten perheessä on kaksi keskituloista työssäkäyvää vanhempaa (n. 3000 eur/kk) ja kaksi alaikäistä lasta. Verotuksessa on huomioitu ainoastaan tulojen pienentymisen aiheuttama progression keventyminen.

Toimisten perheen tulot alenisivat bruttona 2475 euroa vuodessa ja nettona 1370 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaisi n. 115 euron menetystä kuukaudessa Toimisten perheessä. Jos oletetaan, että inflaatio on 1,2 % vuonna 2017 niin, nettoreaaliansiot alenisivat perheellä n. 3,8 % vuodessa. Tällä ostovoiman leikkauksella olisi huomattava negatiivinen vaikutus kotimaiseen kulutuskysyntään ja työllisyyteen.

Toimisten perheen talous maan hallituksen kilpailukykypaketin jälkeen

vuosi                                              2016                    2017
perheen bruttoansiot euro/v        75 000                   72 525 (-3,3 %)
– verot * eur/v                                  22 500 (30,0%)   21 395 (29,5%)
nettoansiot eur/v                            52 200                   51 130 (-2,6 %)
nettoansioiden muutos eur/v                                      – 1 370 (n. 115 e/kk)

Lisätietoja STTK:n internetsivuilta.