STTK: Vuosien palkkamaltti alkaa näkyä Suomen kilpailukyvyssä

Tänään julkaistussa tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportissa on arvioitu ansioiden, hintojen, ostovoiman ja kilpailukyvyn kehittymistä.

– Suomen kustannuskilpailukyky verrattuna muihin euromaihin ja etenkin Saksaan on hiljalleen parantumassa viime vuosien palkkamaltin ansiosta, STTK:n elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio toteaa.

Kesäkuussa solmitun kilpailukykysopimuksen myötä kustannuskilpailukyky paranee entisestään, kun muissa maissa sopimuskorotukset ovat selkeästi Suomea korkeammat. Sopimus tuo Suomelle vakautta ja vahvistaa luottamusta kotimaiseen talouspolitiikkaan. Työvoimakustannuksia alentamalla parannetaan työllisyyttä.

– Vaikka työttömyyden kasvu näyttää onneksi pysähtyneen, työttömyys pysyy kuitenkin yhä korkeana lähivuosina. Siksi hallitukselta kaivataan kesän budjettiriihessä kohdennettuja panostuksia osaamiseen kehittämiseen ja elinkeinorakenteen uudistamiseen.

Pitkäaikaistyöttömyyttä ei voida vähentää, ellei hallitus ole valmis lisäämään tuntuvasti työllisyysmäärärahoja ja harjoittamaan työllisyyttä tukevaa talouspolitiikkaa. Tämä voi lyhyellä aikavälillä lisätä valtiontalouden menoja, mutta tuo säästöjä tulevaisuudessa.

– Esimerkiksi työnvälitykseen voitaisiin palkata lisää henkilöitä hoitamaan vaikeaa työttömyystilannetta. On myös parannettava sähköisiä palveluja ja kehitettävä yhteistyötä yksityisten työnvälittäjien kanssa, Aarnio esittää.

Tutustu koko raporttiin

Lisätietoja STTK:ssa

Elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, puhelin 0400 381 634