STTK: Työnantajan koulutuksen verovapaus ja T&K-verovähennys käyttöön työllisyyden tueksi

Toimihenkilöjärjestö STTK tukee valtiovarainministeri Petteri Orpon asettaman verotyöryhmän esitystä työnantajan maksaman koulutuksen verovapaudesta. Tämä on perusteltua elinikäisen oppimisen lisäämiseksi ja inhimilliseen pääoman investoimiseen kannustamiseksi.

STTK on pettynyt, ettei työryhmä esitä tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvän verokannustimen käyttöönottoa. Uudistettu T&K-vähennys lisäisi innovaatiotoimintaa ja yritysten kasvua sekä työllistämismahdollisuuksia. Tässä tapauksessa on perusteltua poiketa laajasta veropohjasta, koska tuen hyödyt ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Myös tuorein Elinkeinoelämän keskusliiton investointikysely osoittaa T&K-investointien jäävän yhä jälkeen kiinteistä investoinneista.

– Lisävähennys on mahdollista toteuttaa hyödyntäen muiden maiden toimiviksi koettuja malleja esimerkiksi siten, että tuki vähentää heti kustannuksia tai, että tappiollisella yrityksellä olisi mahdollisuus saada verotukea. Tuki olisi vaikuttavin ja tehokkain, jos se kohdennetaan kasvaviin pk-yrityksiin, STTK:n johtaja Jukka Ihanus toteaa.

STTK pitää tärkeänä, että verojärjestelmän progressiivisuus säilyy, jotta tuloeroja voidaan tasoittaa. STTK ei pidä tässä tilanteessa perusteltuna suurituloisimpien tuloverotuksen keventämistä tulonmuunnon hillitsemiseksi pääoma- ja ansiotulojen välillä.

– Ottaen huomioon valtion talouden rajoitetun liikkumatilan työn verotuksen kevennykset on ensisijassa kohdennettava ryhmiin, joiden työntarjontaan voidaan verotuksella vaikuttaa esimerkiksi lapsiperheisiin ja yksinhuoltajiin Työryhmän esittämä suurituloisimpien tuloverotuksen kevennys ei lisäisi juurikaan työllisyyttä, Ihanus muistuttaa.

Toimihenkilöjärjestö STTK katsoo, että tuottavuuden edistämiseksi listaamattomien ja listattujen yritysten maksamien osinkojen verokohtelua on yhtenäistettävä. STTK pitää oikean suuntaisena askeleena VM:n työryhmän esitystä listaamattomien yhtiöiden jakamien verohuojennettujen osinkojen laskennassa käytettävää nettovarallisuuden tuottoprosentin alentamista.

– Listaamattomien yritysten osinkoverojärjestelmä ei ota huomioon palvelualan yrityksiä tai muita yrityksiä, joissa nettovarallisuutta ei juuri ole. Tähän perusongelmaan VM:n yritysverotusta pohtinut työryhmä ei esitä ratkaisua. Suomen taloudessa on käynnissä rakennemuutos teollisuudesta palveluihin, joten on kasvava tarve uudistaa osinkoverotusta, Ihanus korostaa.

STTK katsoo, että Suomen yhteisöverokanta on tällä hetkellä kilpailukykyinen eikä sitä ole pakottavaa tarvetta alentaa verokilpailusta johtuen. Yritysverojärjestelmän selkeys ja sen kehittymisen johdonmukaisuus sekä toimeenpanon ennakoitavuus ovat myös investointeihin vaikuttava verotuksellinen kilpailukykytekijä.

– VM:n työryhmän esitys koulutusvähennyksestä luopumisesta on erikoinen, koska Työ- ja elinkeinoministeriö on vasta käynnistämässä kokonaisarviointia vuonna 2014 voimaantulleesta osaamisen kehittämisen toimintamallista. Mikäli vähennys nyt poistetaan, on palkansaajien oikeutta työssä tapahtuvaan osaamisen kehittämisen vastaavasti vahvistettava muilla toimin, Ihanus korostaa.

Lisätietoja

STTK:n johtaja Jukka Ihanus, puh. 050 463 9929