STTK: Oma ammattiliitto koetaan tärkeäksi ja asiantuntevaksi

Suomalaisilla on hyvä mielikuva omasta ammattiliitostaan. Jäsenten mielestä omaa ammattiliittoa parhaiten kuvaavat ominaisuudet ovat tarpeellinen (81 %), asiantunteva (83 %), avoin (71 %) ja helposti lähestyttävä (71%).

Tiedot käyvät ilmi STTK:n Aula Research Oy:llä teettämästä kyselystä.

Mielikuvat omasta ammattiliitosta eivät vaihtele merkittävästi eri ikäluokkien välillä. Naisilla on hieman parempi mielikuva omasta ammattiliitostaan kuin miehillä.

– Oman liiton edunvalvonta sekä liitosta saatu apu ja tuki ovat suomalaisille tärkeitä. Työelämän muuttuessa edunvalvonnan ja tuen saamisen tarve muuttaa muotoaan, mutta niiden merkitys ei näytä vähenevän vaan päinvastoin, toteaa STTK:n järjestöpäällikkö Juska Kivioja.

Kysyttäessä ay-liikkeestä yleensä, pidetään sitä tarpeellisina (63 %) ja asiantuntevina (62 %), kehittämistarpeet liittyvät koko ay-liikkeen moderniuteen ja avoimuuteen.

– Ay-liikkeen on otettava kritiikki vakavasti ja uudistettava toimintatapojaan monipuolisesti, Kivioja toteaa.

Tutkimus liittyy STTK:n ja sen jäsenliittojen järjestämään Liity liittoon –tapahtumaan eri puolella Suomea. Kuluvan viikon aikana kampanjoidaan työpaikoilla ja feissataan pääkaupunkiseudun varhaisaamuissa.

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiantona kyselyn, johon vastasi yhteensä 1 407 henkilöä. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. Tutkimus toteutettiin aikavälillä 19.2. – 7.3.2016 sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.

Lisätiedot

Järjestöpäällikkö Juska Kivioja, puhelin 050 581 4372