STTK korostaa onnistuneen kotouttamisen merkitystä ja tuomitsee rasismin

STTK järjestää yhdessä jäsenliittojensa ja Kirkkonummen vastaanottokeskuksen kanssa Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille koulutusta suomalaisesta työelämästä ja sen pelisäännöistä.

– Haluamme omalla panoksellamme helpottaa tänne tulevien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja kulttuuriin, puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

STTK toivoo, että turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa onnistutaan mahdollisimman hyvin.

– Turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia saapuu Suomeen tänä vuonna ennätysmäärä, joidenkin arvioiden mukaan jopa 50 000 ihmistä. Tärkeintä on, että tänne tulevat pääsevät mahdollisimman nopeasti kiinni kieliopintoihin, tarvittavaan koulutukseen ja sitä kautta työelämään. Lapsille pääsy suomalaiseen päivähoitoon, esikouluun ja peruskouluun on ensisijaista, Palola korostaa.

STTK muistuttaa, että suomalaisessa työelämässä tasa-arvo on keskeinen arvo.

– Työelämässä kaikilla on oltava samat oikeudet ja velvollisuudet. Maahanmuuttajien tulo työelämään ei saa tarkoittaa sitä, että poljetaan työehtoja alenevin huudoin ja asetetaan työntekijöitä vastakkain esimerkiksi palkkauksen tai muiden ehtojen suhteen.

STTK:n mielestä maahanmuutosta pitää keskustella, mutta rasismille ei pidä antaa tuumaakaan periksi.

– Keskustelun, hyvien käytäntöjen ja myös erilaisten uusien kokeilujen kautta löydetään parhaat keinot kotouttamiseen. Rasismi kaikissa muodoissaan ja maahanmuuttajiin kohdistuneet väkivallan teot ovat täysin tuomittavia, Palola painottaa.

Puheenjohtaja Antti Palola ja järjestöpäällikkö Juska Kivioja vierailivat tänään Kirkkonummen vastaanottokeskuksessa ja tapasivat asukkaita, jotka kertoivat taustoistaan ja tulevaisuuden haaveistaan.

Lisätietoja STTK:ssa

puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030
järjestöpäällikkö Juska Kivioja, puhelin 050 581 4372