STTK: Epävarmuus henkilöstön asemasta hämmentää sote-lakien etenemistä

Laaja sote- ja maakuntauudistusta koskeva lakipaketti on julkistettu. STTK on tyytyväinen pitkään valmistellun hankkeen etenemiseen, mutta intoa himmentää hämmennys epätarkoituksenmukaisesta etenemisjärjestyksestä ja epävarmuus henkilöstön asemasta.

– Laadukkaat sote-palvelut syntyvät sitoutuneen ja motivoituneen henkilöstön voimin. Siirtymävaiheessa sote-henkilöstön on toimittava maakuntien omina työntekijöinä. Yhtiöittämisvelvoitteen vaikutuksia on vaikea ennakoida. Velvoite voi johtaa hallitsemattomaan, kilpailu edellä toteutuvaan etenemiseen sen sijaan, että voidaan taata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille ilman, että henkilöstön asema heikkenee. Vaikutukset yhdessä useiden samanaikaisten sote-sektorin muutoksien kanssa voivat olla arvaamattomia ja haitallisia, STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi arvioi.

STTK kannattaa maakuntien sotea, jossa henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kunnista maakuntien palvelukseen. Sote-ammattilaiset säilyisivät nykyisten kuntasopimuksien ja eläkevakuutuksen piirissä.

– Sote-uudistuksen kivijalka eli palvelujen yhdenvertaisuuden ja integraation edistäminen toteutuvat parhaiten maakuntien sote-mallilla, ei yhtiövetoisesti.

Digitaalisten palvelujen ennakkoluuloton ja laajapohjainen kehittäminen osana sote-uudistusta on myönteistä.

– Näin voidaan parantaa palvelujen kustannustehokkuutta, tehdä ammattilaisten työnjaosta tarkoituksenmukaista sekä uudistaa palvelujen sisältöä ja rakennetta.

STTK:n mielestä valinnanvapauden mallia ei pidä lukita ennen kuin meneillään olevat selvitykset eri mallien kustannuksista ja muista vaikutusarvioista ovat käytettävissä syksyllä.

STTK on tyytyväinen siitä, että työterveyshuollon rakenne ja perustehtävä säilyvät.

– Myös opiskeluhuollon ja Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiön erityisaseman tunnustaminen jatkotyötä varten ovat tärkeitä, Työläjärvi toteaa.

Lisätietoja STTK:ssa

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, puhelin 0400 798 957