Riittävä osaaminen varmistettava sekä Puolustusvoimissa että Millog Oy:ssä

Puolustusministeri päätti eilen maa- ja merivoimien kunnossapidon kehittämisvaihtoehdoksi strategisen kumppanuuden laajentamisen Millog Oy:n kanssa.

Tämä merkitsee että 354 kunnossapidon ammattilaista siirtyy liikkeen luovutuksella 1.1.2015 alkaen työskentelemään strategisella kumppanilla.

Puolustusvoimien palveluksessa olevia teknisiä asiantuntijoita edustava Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry edellyttää, että nyt päätetyn kumppanuuden käytännön toteutuksessa varmistetaan riittävä osaaminen sekä Millog Oy:ssä että Puolustusvoimissa. Hankkeessa on MTTL ry:n mukaan tärkeä turvata esimerkiksi tarpeellinen tilaajaosaaminen Puolustusvoimissa, mikä edistää kumppanuusmallin toimivuutta kokonaisuudessaan. Puolustusvoimien tulee huolehtia, että sekä Puolustusvoimien palvelukseen että Millog Oy:lle jää yhtäläisesti pitkäaikaisia tulevaisuuden strategisia osaajia.

Lähellä eläkeikää olevien työntekijöiden eläke-edut on uudessa mallissa turvattava. MTTL ry muistuttaa, että Puolustusvoimien on tarvittaessa hyödynnettävä sekä muutosturvan keinoja että virkamieslain tarjoamaa mahdollisuutta työskennellä kumppanilla siten, että palvelussuhde on Puolustusvoimissa.

Lisätiedot

MTTL ry:n puheenjohtaja Kari-Pekka Vesanen 0299 220600 ja
MTTL ry:n pääluottamusmies Timo Peltonen 0299 500784

MTTL ry. edustaa puolustushallinnon palveluksessa teknisissä ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviä asiantuntijoita ja sen jäsenyhdistyksissä on lähes 1500 henkilöjäsentä. MTTL ry. on Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n suurin jäsenliitto.