Puheenjohtajan kesämietteitä

TTT:n jäsenkunnasta varmaankin suurin osa jo lomailee tai suunnittelee kesälomalle jäämistä ikävien talousuutisten saattelemana – tuntuu kuin koko Eurooppa olisi jatkuvasti kuilun reunalla.

Pitkin kevättä ja kesää jatkuneita Euroopan talousongelmia ei tunnuta millään saatavan hallintaan. Sama käsikirjoitus toistuu kerrasta toiseen: korkea-arvoiset EU- päättäjät kokoontuvat päättämään toimista, joiden pitäisi rauhoittaa markkinat ja vakauttaa tilanne, mutta näyttää siltä, että ei oikein kenelläkään ole joko oikeaa tietoa tai rohkeutta tehdä riittäviä päätöksiä. Kivutonta ihmeratkaisua Euroopan talousongelmiin ei taida olla olemassa.

Jos Euroopan taloustilannetta ei saada hallintaan, se aiheuttanee myös meillä suurempaa taloudellista vahinkoa ja ongelmia kansantalouteen kuin koettiin finanssikriisin ensimmäisessä vaiheessa 2008-2009.

Mittakaavaltaan onneksi paljon pienempiä omia haasteitaan on kevään mittaan pohtinut TTT:n tulevaisuutta selvittävä työryhmä. Ryhmä laati jäsenjärjestöille kyselyn, jossa selvitettiin niiden mielipiteitä monista ajankohtaisista asioista.

Kysymykseen ”Mihin TTT:n tulisi toiminnassaan panostaa? Selkeästi eniten jäsenjärjestöt vastasivat haluavansa, että TTT osallistuu ay-liikkeen tulevaisuuden suunnitteluun sekä edunvalvontaa parantavien uusien järjestöllisten kokonaisuuksien etsimiseen.

Kyselyn hyvä uutinen on, että TTT:läiset järjestöt haluavat kehittää rakenteita ja toimintaa. Ristiriitaista on kuitenkin se, että käytännön toiminta ei aina tunnu edistävän näitä kyselyssä esiin nousseita tulevaisuuden tavoitteita. Sama ilmiö elää vahvana myös koko ay-kentässä, jossa tulisi aktiivisemmin hakea vahvempia ja suurempia organisaatiokokonaisuuksia. Työnantajapuoli sen sijaan on pystynyt jo vuosia sitten haistamaan muutoksen tuulet ja organisoitumaan tehokkaammin ja paremmin.

Työryhmä esittelee loppuraporttinsa ja ehdotuksen kehittämiskohteista TTT:n hallituksen työseminaarissa 27.9.2012.

Tällä välin onneksi ehdimme nauttia Suomen suvesta ja seurata hienoja urheilutapahtumia. Toivotan kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää sekä hyvin ansaittua lomaa!

Heikki