Pardian yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Palkansaajajärjestö Pardian maaliskuussa alkaneet koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Pardian henkilöstöstä irtisanotaan yhteensä seitsemän henkilöä.

Palkansaajajärjestö Pardian hallitus käynnisti helmikuussa selvitystyön Pardian toimintatavan, organisaation ja Pardian ja sen jäsenjärjestöjen välisen tehtäväjaon mahdollisesta uudistamisesta. Pardia aloitti 1. maaliskuuta yritysten yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämisen työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla perusteilla.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517