” Pardian edustajakokous hyväksyi TTT:n ponnen”

Tekniikan ja Tiedon toimihenkilöt TTT:n ponsiesitys (esityslistan kohta 10: Pardian painopistealueet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015)

TTT:n 2. varapuheenjohtaja Kari-Pekka Vesanen esitti ja Verovirkailijain liitto kannatti TTT:n pontta Pardian toiminnan kehittämiseksi.

Pardian toimintaympäristö on ollut kohta kymmenen vuotta todellisessa myllerryksessä. Maamme taloustilanteen jatkuessa heikkona, ja julkisen talouden ongelmien takia, myllerrys jatkuu todennäköisesti vielä pitkään. Kipeitä muutoksia on jo kohdistettu kaikkiin Pardian toimintakenttään kuuluviin sektoreihin, jatkossa muutokset tulevat mitä suurimmalla todennäköisyydellä tuntumaan vielä kipeimmiltä.

Yritysten kannattavuusongelmat ja valtionhallinnon uudistukset ovat jo johtaneet yt-menettelyihin ja henkilöstön irtisanomisiin. Näistä osumia on tullut myös Pardian jäsenkenttään. Vakinaisissa työsuhteissa olevia jäseniä irtisanotaan. Henkilöstövajetta korjaillaan pätkätyösuhteilla tai työt annetaan toimeksiantona ”pakkoyrittäjille”, ts. entisille työntekijöille, jotka joutuvat perustamaan toiminimen/yrityksen, jotta voisi jatkaa ”entistä” työtään. Tämä ilmiö on jo arkipäivää yrityksissä ja kunnissa, kohta varmaan myös vakio valtiolla. Irtisanomisaalto jatkuu, mikäli maamme päättäjiä uskoo. Lupaavathan he julkisen sektoriin kohdistuvia leikkauksia, ja ”turhien” byrokraattien vähentämistä. Yrityspuolen työpaikkoja hävitetään huonon innovaatiotoiminnan takia, tai yritysmyyntien seurauksena.

Omanlaisensa ongelmia järjestön vahvuuteen tuo Pardian jäsenten ikäjakautuma – eläkkeelle siirtyminen on jo alkanut, ja sama meno jatkuu vielä vuosia eteenpäin.

Pardiaa on yritetty kehittää, jotta se turvaisi toimintansa ja jäsentensä edunvalvonnan tulevaisuudessa. Päättynyt Pardia 2015-hanke pääsi tässä asiassa tosin vain raapaisemaan pintaa. Todellinen askel kohti uudistusta jäi puolitiehen.

Nyt ei enää ole aikaa hukattavissa. Edellä sanotut asiat vyöryvät päällemme, työpaikkojen uudistus- ja irtisanomisaaltojen sekä jäsenten eläkkeelle siirtymisien seurauksina Pardian koko järjestöorganisaation jäsenmäärät ja jäsenmaksukertymät vähenevät vuosi vuodelta. Organisaatio, toiminta ja Pardian henkilöstörakenne joudutaan tästä syystä sopeuttamaan ja miettimään uudelta pohjalta.

Nyt olemme lukeneet ja kuulleet suunnitelmista synnyttää uutta palkansaajakeskusjärjestöä. Rakenteita on aina hyvä kehittää, mutta Pardian on kuitenkin ensisijaisesti huolehdittavat siitä, että sen oma jäsenkenttä pärjää työmarkkinoilla. Tulevaisuuden kehitys kulkee kohti toimialakohtaisia järjestöyhteenliittymiä. Nämä linjaavat tulevaisuudessa työmarkkinaratkaisujen sisältöjä. Pardian on siksi tarkkaan suunniteltava oman jäsenistönsä tulevaisuutta ensisijaisesti tästä lähtökohdasta.

Esitys

TTT esittää, että Pardian hallitus käynnistää välittömästi strategiatyön, jossa vuoden 2015 aikana linjataan millaisella organisaatiolla ja henkilöstörakenteella Pardia tulevaisuudessa toimii. Myös Pardian tehtäviä ja taloutta on tarkasteltava tulevaisuuden organisaation näkökulmasta. Lisäksi hallituksen on ryhdyttävä selvittämään Pardialle sopivia yhteistyökumppaneita, jotka voivat tarjota Pardialle edellytyksiä entistä vahvempaan ja uudenlaiseen edunvalvontaan.

Lisätiedot

Heikki Tuominen, heikki.tuominen@tttry.fi, p. 0400 605 390