Pardia: Valviran henkilöstöleikkauksille on vaihtoehtoja

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tulee luopua tänään 22.1. ilmoitetuista henkilöstön irtisanomisista.

Vuosi 2016 on syytä käyttää viraston toimintojen kehittämiseen sekä valmistautumiseen vuonna 2017 mahdollisesti eteen tuleviin suurempiin säästöihin.

Valvira ilmoitti lakkauttavansa 21 virkaa. Virkojen lakkauttaminen voi johtaa enintään 15 henkilön irtisanomiseen.

Henkilöstön edustajien laskelmien mukaan vuoden 2016 säästötarve saadaan kasaan muutenkin kuin irtisanomisilla.

− Vaiheittainen eteneminen antaa mahdollisuuden hyödyntää vuoden aikana tapahtuvia eläköitymisiä, Valviran palveluksesta irtisanoutumisia, virkavapaalle jäämisiä ja muita säästötoimia, Simola sanoo.

Henkilöstöjärjestöt ehdottivat esimerkiksi, että toiminnan tehostamiseksi tänä vuonna nykyistä henkilökuntaa koulutettaisiin hoitamaan Valviralle tulevia uusia tehtäviä.
− Toimintaympäristössä on meneillään muutoksia, joiden vaikutuksia Valviraan on tällä hetkellä vaikea arvioida. Organisaatiolla ei ole meneillään olevien muutosten keskellä valmiuksia nopeaan henkilöstön vähennykseen.

Valvira aloitti 2.12.2015 yt-neuvottelut. Neuvottelut koskivat koko Valviran 170 ihmisen henkilöstöä ja niiden arvioitiin johtavan enimmillään 35 palvelussuhteen päättymiseen.

Valviran tiedotteen mukaan viraston käytettävissä olevat määrärahat supistuvat huomattavasti vuosina 2016−2019, eikä tarvittavia säästöjä saavuteta ilman henkilöstövaikutuksia.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola
p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517