Pardia: Valtorissa on paikallisen sopimisen sijaan tarjolla sanelua

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa johtoryhmän linjaamat kiinteät työaikakäytännöt ovat työnantajan yksipuolisia heikennyksiä aiempaan liukuvaan työaikaan. Valtorissa pitää noudattaa paikallisessa sopimisessa periaatetta, jossa työehdoista sovitaan kaikkien osapuolten kannalta paremmin, ei huonommin.

– Neuvottelemme parasta aikaa kilpailukykysopimuksen soveltamisessa eri sopimusaloilla ja paikallinen sopiminen on osa tätä kokonaisuutta. Paikallisella sopimisella voidaan saavuttaa työpaikan kannalta niin työnantajalle kuin työntekijöille järkeviä ja kunkin työpaikan tarpeeseen sopivia joustoja. Sopimus ei voi syntyä vain toisen osapuolen lähtökohdista ja saneluna, Simola sanoo.

Pardia toteutti toukokuun alkupuolella kyselyn Valtorin käyttäjätuessa työskenteleville jäsenilleen tulevasta työaikamallista.

– Käyttäjätuessa työskentelevien mielestä kiinteä työaika pidentää työpäivän pituutta.

Vastaajista 44 % ilmoitti, että kiinteään työaikaan siirtyminen vaikeuttaa työmatkojen sujumista. Mitä pidempi oli työmatkaan käytetty aika, sitä selvemmin kiinteä työaika koetaan haitaksi. Aika kodin ja työvuoron alun välillä pitenee monista syistä. Esimerkiksi julkisten liikennevälineiden aikataulut käyvät usein huonosti yhteen työvuorojen alkamiseen ja loppumiseen. Kimppakyydit eivät myöskään enää palvele eri aikaan työvuoroihin tulevia.

Monilla vastaajilla kiinteät työajat vaativat muutoksia myös arjen järjestelyihin, kuten lasten päivähoitoon tai harrastuksiin kuljettamiseen ja omien asioiden hoitamiseen.

– Joustamaton työaikamalli tuottaa tarpeen lisä- ja ylityön tekemiselle ja heikentää työssäjaksamista. Uusi järjestelmä kiinteine työaikoineen on myös vastoin periaatetta, jossa aloitettu työ voitaisiin hoitaa joustavasti kerralla kuntoon.

– Uudessa järjestelmässä työntekijöiden odotetaan joustavan vain työn tarpeiden mukaan, mutta työaikajärjestelmä ei jousta lainkaan työntekijöiden tarpeiden mukaan. Järjestelmä otetaan myös käyttöön kohtuuttoman nopealla aikataululla, eikä sitä ole millään tavalla soviteltu töiden ja työpisteiden käytäntöjen kanssa yhteen.

Simolan mielestä modernia paikallista sopimista olisi, että Valtorissa istuttaisiin alas ja yhdessä henkilöstön kanssa etsittäisiin ratkaisu, jolla molempien osapuolten tarpeet pystytään ottamaan huomioon.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 40 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517