Pardia: Valtiolla päästiin ratkaisuun kilpailukykysopimuksen soveltamisesta

Valtiolla päästiin ratkaisuun 31. toukokuuta alakohtaisissa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa kilpailukykysopimuksen soveltamiseksi.
Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä neuvotteluissa on ollut kaksi vaikeaa asiakokonaisuutta: työajan pidentäminen 24 tunnilla ja selviytymislausekkeen sisältö.

– Työajan pidentäminen 24 tunnilla vuodessa toteutetaan valtiolla pidentämällä säännöllistä työaikaa virastotyössä kuudella (6) minuutilla päivässä, viikkotyössä 30 minuutilla viikossa ja jaksotyössä 90 minuutilla kolmen viikon jaksossa, Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Neuvottelutulokseen on otettu menettelytavat siltä varalta, että jokin tai jotkin valtion virastot joutuisivat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, minkä vuoksi henkilöstöä jouduttaisiin vähentämään. Mahdolliset palvelussuhteen ehtojen muutokset sovittaisiin virka-ja työehtosopimuksilla ja ne olisivat enintään vuoden mittaisia. Sopimuksen voimassaollessa ei sen piirissä olevaa henkilöstöä voida lomauttaa tai irtisanoa.

– Valtiolla jo ennestään laajaa paikallista sopimista edistetään muun muassa työaikapankkien käyttöönottoon kannustamalla.

Kilpailukykysopimuksen perusteella vähennetään valtiolla lomarahoja 30 %:lla vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Pardian hallitus on kutsuttu koolle 31. päivänä toukokuuta käsittelemään saavutettua neuvottelutulosta.

Valtion neuvotteluissa ovat Pardiasta mukana puheenjohtaja Niko Simola ja neuvottelujohtaja Harri Sirén.

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli Palkansaajajärjestö Pardia (STTK), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA) ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK).

Lisätiedot

Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517