Pardia: Pardia ei liity uuteen keskusjärjestöön

Pardian hallitus käsitteli keskusjärjestöselvitystä 12. huhtikuuta ja päätti, ettei Pardia liity uuteen keskusjärjestöön. Näin ollen Pardia ei jatka mahdollista jatkoselvitystyötä uuden keskusjärjestön perustamiseksi.

Palkansaajajärjestö Pardia lähti mukaan Uusi keskusjärjestö -selvitykseen muutamalla reunaehdolla. Pardian mielestä uuden keskusjärjestön tuli olla poliittisesti sitoutumaton uusi järjestö. Lisäksi sen tuli olla riittävän laaja kokoonpanoltaan ja jatkossa keskusjärjestöjä pitäisi olla vähemmän kuin nykyisin.

– Uusi keskusjärjestö -hankkeen selvitystyössä on tehty paljon hyvää työtä ja analyysia ammattiyhdistysliikkeen uudistumisen tarpeista. Valitettavasti niin pitkälle menevää uudistumista ei kyetty tässä vaiheessa saavuttamaan, että olisimme olleet valmiit lähtemään mukaan. Syyllisiä tähän ei tarvitse kuitenkaan etsiä kuin korkeintaan peilistä, Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

– Pardia on tyytyväinen STTK:n toimintaan. Se on osoittanut olevansa toimintatapojaan päivittävä, nykyaikainen keskusjärjestö, joka on kantanut vastuunsa työelämän uudistamisessa hyvin ratkaisuhakuisesti. Haluamme jatkossa kehittää STTK:ta yhä modernimpaan ja ketterämpään suuntaan.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517