Pardia: Pakkolakiesitys kohtelee poikkeuksellisen kovakouraisesti julkista sektoria

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtajan Niko Simolan mukaan hallituksen tänään lausuntokierrokselle lähettämä pakkolakiesitys kohtelee poikkeuksellisen kovakouraisesti julkisen sektorin työntekijöitä.

− Myös tasa-arvonäkökulmasta hallituksen esitys on kestämätön, koska se rankaisee naisvaltaista julkista sektoria.

Simolan mukaan erityisen rumaksi asian tekee se, että hallitus esittää näitä leikkauksia julkiselle sektorille ja näistä saatavilla säästöillä aiotaan pienentää yksityisen sektorin työnantajien sosiaaliturvamaksuja.

− Nyt julkistetun luonnoksen henki on, että työehtojen heikennykset jäisivät pysyviksi, vaikka sopimusvapautta rajoittavat lait oli alun perin tarkoitus tulla voimaan vain määräaikaisina, Simola sanoo.

Pardian tekemien laskelmien mukaan valtiolla ns. pitkälomalaisen loman lyhentäminen pakkolakiesityksessä olevalla tavalla leikkaisi 2 500 euroa kuukaudessa saavan palkansaajan vuosituloista laskennallisesti jopa reilut seitsemän prosenttia.

− Yksistään vuosilomien leikkaaminen voi johtaa myös noin 2 000 henkilötyövuoden vähentämiseen valtiolla, Simola sanoo.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517