Pardia: Lisäleikkaukset virastojen määrärahoihin kurittavat henkilöstöä

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä uudet toimintamenoleikkaukset valtion budjetissa johtavat jälleen henkilöstön vähentämiseen – irtisanomisiltakaan tuskin vältytään.

Valtiovarainministeriö toteaa budjettitiedotteessaan, että työnantajamaksujen alennus, lomarahojen vähennykset ja työajan pidennys vähentävät valtion ja kuntien menoja.

Valtiovarainministeriö on laskenut kategorisesti kilpailukykysopimuksen aiheuttamat henkilöstömenojen vähennykset kaikkien ministeriöiden ensi vuoden budjettiin. Tällä olisi heijastusvaikutuksia myös korkeakoulujen toimintamäärärahoihin.

− Suurimpia menoeriä toimintamäärärahoissa ovat henkilöstömenot ja toimitilakustannukset. Kaavamainen toimintamäärärahojen vähentäminen osuu nimenomaan henkilöstöön. Eläköitymiset ja muu luonnollinen poistuma ei tapahdu laskennallisesti. Kun toimitiloista ei voida kokonaan luopua, niin ainoaksi vähentämiskohteeksi jää henkilöstö.

Simolan mielestä monessa virastossa toimintamäärärahat ovat jo nyt niin niukat, että kaikki ylimääräinen on niistä erilaisilla säästöohjelmilla niistetty.

− Työajan pidennyksestä aiheutuva hyöty viraston asiantuntijatyöhön ei välttämättä ole suoraan hyödynnettävissä arjen työssä. Valtiovarainministeriön laskelmissa valtion virastojen noin 70 000 työntekijästä voitaisiin vähentää kuuden minuutin työpäivän pidennyksellä teoriassa jopa 1 000 henkilöä. Tällainen henkilöstön vähentäminen vaikuttaa suoraan valtion palvelukykyyn.

− Aiemmat toimintamenoleikkaukset yhdessä nyt esitettävien leikkausten kanssa rokottavat rajusti virastojen toimintaa nykyisellä kehyskaudella. Lisäksi painolastina on edellisen kehyskauden säästötoimenpiteet, joita on vielä toteutettavana.

Simolan mielestä henkilöstö on jo tällä hetkellä kovilla ja työssäjaksaminen on koetuksella. Valtion henkilöstöä kuritetaan myös kolmen vuoden määräaikaisella lomarahojen leikkauksella.

− Hallituksen tuleekin budjettiriihessä luopua kategorisista määrärahaleikkausta, mikäli se haluaa vaikuttaa sekä työllisyyteen että laadukkaiden valtion palvelujen saatavuuteen.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 40 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517