Pardia: Kilpailukykysopimus on pienempi paha kuin ns. pakkolait

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola pitää nyt saavutettua neuvottelutulosta tasapuolisempana ratkaisuna kuin hallituksen valmistelemaa esitystä niin sanottuine pakkolakeineen.

– Työmarkkinajärjestelmä osoitti jälleen toimivuutensa. Hallituksen esittämät pakkolait on osapuolten välisellä hyvin poikkeuksellisella sopimuksella korvattu.

Simolan mielestä saavutettu neuvottelutulos on todella raskas työntekijöille ja erittäin merkittävä tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille. Tämä on syytä muistaa lähivuosina, kun pohditaan sitä, ketkä ovat osallistuneet talkoisiin. Nyt saavutetulla sopimuksella luodaan ennustettavuutta ja edellytyksiä talouskasvulle.

– Kokonaisuutena paketti on hyväksyttävissä, vaikka se kohteleekin julkisen sektorin työntekijöitä selvästi muita työntekijäryhmiä ankarammin. Pakkolakeihin verrattuna saavutettu neuvottelutulos kuitenkin vähentää merkittävästi menetyksiä: lomiin ei puututa, eikä sairasajan palkkoja leikata.

– Maan hallitukselta toivon nyt näkemyksellisiä ratkaisuja ja ymmärrystä tämän vaikean ratkaisun hyväksymiseen myös heidän osaltaan. Laiha sopu on aina parempi kuin lihava riita.

Pardian hallitus käsittelee neuvottelutulosta kokouksessaan 8.–9. maaliskuuta ja päättää, lähteekö Pardia toimialakohtaisiin soveltamisneuvotteluihin.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517