Pardia: ELY-keskusten nykyiset toimintaedellytykset on turvattava vuoteen 2018

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä aluehallintoa selvittäneen selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin ehdotus ELY-keskusten henkilöstö- ja toimintamenojen rauhoittamisesta viimeisen kehyspäätöksen tasolle vuoden 2018 loppuun saakka on kannatettava ehdotus.

– Määrärahojen lisäleikkauksista on pidättäydyttävä, Simola edellyttää.

Nykyisen aluehallinnon uudelleen organisoiminen 18 itsehallinnolliselle alueelle eli maakuntiin merkitsee noin 7 000 valtion työntekijän työtehtävien uudelleenjärjestämistä.
Selvityshenkilö Tarasti luovutti tänään ehdotuksensa hallituksen linjaukseksi valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.

– Nykyisessä aluehallinnossa on saavutettu tuottavuutta ja tehokkuutta keskittämällä monia tehtäviä valtakunnallisesti vain tiettyjen ELY-keskusten tehtäväksi. Nykyisten aluehallinnon tehtävien jatkaminen keskitetysti on jatkossakin järkevää ja kustannustehokasta. Uudistuksessa tuleekin varmistaa, ettei tehtäviä ripotella tehottomasti 18 eri itsehallintoalueelle.

Simola edellyttää, että hankkeen jatkovalmisteluun otetaan henkilöstöjärjestöt mukaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi palvelussuhteen jatkuvuus ja ehdot.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517

Voit tutustua Lauri Tarastin raporttiin “Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen” VM:n internetsivuilla.