Pardia: Aluehallintouudistus toteutettava liikkeenluovutuksena

Valtion aluehallinnossa työskentelevää henkilöstöä, joka siirtyy maakuntien tai esimerkiksi kuntien palvelukseen, tulee kohdella liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola vaatii.

Valtionhallinnosta on siirtymässä mahdollisesti jopa noin 7 000 henkilötyövuotta uusiin maakuntiin. Valtaosa siirtyvästä henkilöstöstä on Pardian jäseniä.

– ELY-keskusten, TE-toimistojen ja TE-palveluiden uudelleen järjestäminen on iso ja vaativa prosessi. Uudistuksen onnistumisessa on keskeistä, että valtiolta siirtyvä henkilöstö otetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisesti nyt käynnissä oleviin ja aloittaviin maakuntaliittojen ja kuntien yhteisiin valmisteluhankkeisiin on taattava valtion henkilöstön edustus.

Henkilöstöjärjestelyissä on toteutettava hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

– Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi siirtyvän henkilöstön asema, palvelussuhteen jatkuvuus ja ehdot. Ketään ei tule uudistuksen varjolla irtisanoa. Henkilöstön palkkojen harmonisointiin tarvittavat määrärahat on varattava talousarvioihin.

Ministeri Lauri Tarastin ehdotus ELY-keskusten henkilöstö- ja toimintamenojen rauhoittamisesta kehyspäätöksen 2015 tasolle vuoden 2018 loppuun saakka on toteutettava.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517