Palkansaajajärjestö Pardia: Virastojen toimintamenoleikkaukset realisoituvat Tullissa

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä valtion virastojen toistuvat ja kaavamaiset toimintamenoleikkaukset realisoituvat Tullissa. Tullin 19. lokakuuta ilmoittama yhteistoimintamenettelyn aloittaminen on seurausta jatkuvista leikkauksista, jotka ovat kiristäneet viraston määrärahat niin tiukoiksi, että puskureita ei ole käytössä.

– Toimintamäärärahojen vähentäminen kohdistuu valtion virastoissa nimenomaan henkilöstöön, sillä eläköitymiset ja muu luonnollinen poistuma ei tapahdu laskennallisesti.

Tulli ilmoittaakin heikon taloustilanteeseensa syyksi kumulatiivisesti alenevat määrärahat ja ennakoimattomat määrärahavähennykset. Säästötarve on ensi vuonna kokonaisuudessaan noin neljä miljoonaa euroa. Tullin koko henkilöstöä uhkaa lomauttaminen.

– Jo nyt on tiedossa, että joissain Tullin toimipisteissä on niin vähän henkilöstöä, että lomautusten toteuttaminen aiheuttaa suuria ongelmia Tullin palvelutuotannossa. Säästöt ovat olemattomia niiden haittoihin nähden.

– Valtion virastot ja Tullin henkilöstö eivät kaipaa enää ylimääräisiä leikkauksia talouteensa. Lomautuksetkin ovat kova isku viraston henkilöstölle, jonka lomarahoja leikataan tulevan kolmen vuoden aikana 30 prosenttia ja työaikaa pidennetään vastikkeetta. Henkilöstön jaksamista ei saa laittaa liian koville.

Pardia edellyttää, että etsitään kaikki mahdolliset keinot, joilla valtion virastojen taloutta tasapainotetaan.

– Eduskunnan on peruutettava hallituksen esitys kategorisista määrärahaleikkauksista, mikäli se haluaa vaikuttaa sekä työllisyyteen että laadukkaiden valtion palvelujen saatavuuteen.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 40 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517 ja
pardialaisen Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen, gsm 040 332 6739