Palkansaajajärjestö Pardia: Valtorin henkilöstövähennykset eivät tue digitalisaation edistämistä

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä on kohtuutonta, että Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin henkilöstö joutuu maksamaan valtionhallinnon it-toimintojen uudelleenjärjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Valtori ilmoitti tänään aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut vähentääkseen henkilöstöään jopa 90 henkilöllä.

– Digitalisaation edistäminen on yksi maamme hallituksen keskeisistä tavoitteista. Valtion it-toimintoja tuottavan viraston henkilöstöleikkaukset eivät tue tätä tavoitetta.

Simolan mielestä valtionhallinnon resurssien ja henkilöstön jatkuva supistaminen ei voi jatkua perustoimintoja vaarantamatta. It-toimintojen uudelleenjärjestämisen tiedettiin aiheuttavan lisäkustannuksia ennen kuin valtiolla siirrytään yhtenäisten palvelujen käyttäjiksi, joten näihin kustannuksiin olisi pitänyt varautua.

– Valtion palveluja tuottava henkilöstö tarvitsee erityisen hyvää it-tukea selviytyäkseen yhä pienemmällä väellä tuotettavista laajoista ja vaativista tehtäväkokonaisuuksista valtion työpaikoilla.

Nyt aloitettavien yt-neuvottelujen perusteena ovat Valtorin organisaatiorakenteen ja työtehtävien uudelleenjärjestelyt toiminnan tehostamiseksi

Simola edellyttää, että muutosturvan kaikki elementit on otettava täysimääräisesti käyttöön.

– Aiemmin syksyllä Valtorin ilmoittaman lomautusuhan vaihtuminen irtisanomisuhkaan aiheuttaa suurta epävarmuutta henkilöstössä. Tämä näkyy väistämättä viraston tuottavuudessa ja tehokkuudessa pitkään, ellei nyt käsillä olevaa prosessia ja toimenpiteitä toteuteta esimerkillisellä tavalla.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 40 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517
Valtorin pardialainen pääluottamusmies Niina Roth, p. 0295 50 5005