Palkansaajajärjestö Pardia: Työllistämispalveluihin lisäresursseja – aktiivimallista luovuttava

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä paras keino työttömyyden hoitoon on Tanskan mukaisesti panostaa reilusti ja kunnolla työllistämispalveluihin ja työvoimaviranomaisten resursseihin.

Suomessa ei voida soveltaa ns. Tanskan mallia ilman että panostetaan työllistämispalveluihin, työttömien tukitoimiin ja palkkatukeen nykyistä merkittävästi enemmän.

– Nyt Tanskan mallista on otettu käyttöön leikkuri, mutta porkkanat puuttuvat.

Työttömyysturvan aktiivimalli tarkoittaa työttömälle työttömyysturvan selvää leikkausta ja lisääntynyttä byrokratiaa.

– Aktiivinenkaan työtön ei voi vaikuttaa omaan työllistymiseensä, jos työ- ja koulutuspaikkoja ei riitä kaikille.

Simolan mielestä malli on kohtuuton ja kohtelee työttömiä hyvin epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi asuinpaikan perusteella. Työttömien muuttaminen työn perässä ei ole yksinkertaista, eikä se useinkaan automaattisesti onnistu esimerkiksi perhesyistä.

Maamme hallituksen norminpurkutalkoot eivät mallissa ainakaan toteudu, vaan se lisää entisestään byrokratiaa.

– Työvoimapalveluihin on suunnattava merkittävästi lisäresursseja, jotta työttömällä on mahdollisuus asianmukaisiin palveluihin. Lisäksi työttömien mahdollisuuksia kouluttautua työttömyysturvalla on selkeästi parannettava varsinkin silloin, jos työtä kovasta yrityksestä huolimatta ei löydy.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 30 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517