Neuvottelu-uutinen: Valtion sopimusneuvotteluissa paikallinen sopiminen ja palkkausjärjestelmät

Valtion alakohtaiset työ-ja virkaehtosopimusneuvottelut kilpailukykysopimuksen toteuttamiseksi valtion sopimusalalla jatkuivat tiistaina 5.4.2016.

– Toisessa tapaamisessa käytiin läpi nimenomaan paikallista sopimista, Pardian puheenjohtaja Niko Simola kertoo.

Kilpailukykysopimuksen paikallisen sopimisen malli selviytymislausekkeineen vaatii valtion soveltamisneuvotteluissa tarkempaa pohdintaan.

– Päätimme, että työnantaja tuo seuraavaan tapaamiseen ehdotuksen siitä, kuinka asiaa voitaisiin työstää tuolloin mahdollisesti perustettavassa pienryhmässä huhtikuun aikana.

Edellisessä tapaamisessa perustettu työajan pidennystä pohtiva työryhmä on jatkanut työskentelyään. Seuraavassa koordinaatioryhmän neuvottelussa 12.4. tutkitaan työryhmän valmistelemia malleja. Tavoitteena on tuolloin valita ne mallit, joita voidaan edelleen työstää.

– Neuvottelussa keskusteltiin mitä voitaisiin tehdä palkkausjärjestelmää vailla olevien virastojen sekä siirtymäkaudella olevien virastojen tilanteen parantamiseksi. Pardia otti kantaa palkkausjärjestelmiin kehystiedotteessa viime viikolla.

Neuvottelut tulee käydä valtion sopimusalalla 31.5.2016 mennessä. Tarkoitus on jatkaa virka- ja työehtosopimuksia 12 kuukaudella 31.1.2018 asti noudattaen keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen linjauksia.

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli Palkansaajajärjestö Pardia (STTK), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA).

Valtion neuvotteluissa ovat Pardiasta mukana puheenjohtaja Niko Simola ja neuvottelujohtaja Harri Sirén.

Lisätiedot

Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517