Metsäntutkimusväki ja Tutkivat allekirjoittavat aiesopimuksen yhdistymisestä

Metsäntutkimusväki ry:n ja Tutkivat ry:n puheenjohtajat allekirjoittivat Jokioisilla 20.1.2014 aiesopimuksen niistä periaatteista, joiden mukaisesti Metsäntutkimusväki ry. yhdistyy Tutkivat ry:een.

Päätöksen taustalla on maan hallituksen päätös jossa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotanto yhdistyvät 1.1.2015 lukien Luonnonvarakeskukseksi.

Yhdistymisen kautta saavutettava suurempi yhdistyskoko tuo enemmän voimaa neuvottelupöytään neuvoteltaessa työ- ja virkaehtosopimuksista tai muista henkilöstöön liittyvistä kysymyksistä. Yksi yhteinen yhdistys pystyy harjoittamaan jäsentensä edunvalvontaa entistä tehokkaammin ja edullisemmin.