Meritaito Oy:n yt-neuvotteluissa käveltiin henkilöstön yli

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola pitää Meritaito Oy:n tänään 5. tammikuuta päättyneiden yt-neuvottelujen lopputulosta hätiköitynä ja ylimitoitettuna. Irtisanomisuhan alla on 33 henkilöä ja 50 henkilöä lomautetaan 3–5 kuukaudeksi.

– Työnantaja piti jääräpäisesti kiinni vähentämistavoitteistaan eikä ottanut vakavasti henkilöstön vaihtoehtoisia ehdotuksia. Esimerkiksi lomarahan vaihtaminen vapaaksi ja koko henkilöstön lomauttaminen olisivat tuoneet tuntuvat säästöt ja kohdelleet koko henkilöstöä tasapuolisesti.

Palola korostaa, että nyt pitäisi käyttää luovasti erilaisia tukipaketteja, jotka yhdessä henkilöstön luontaisen poistuman kanssa antaisivat aikaa ja pehmentäisivät henkilöstövähennyksiä.

Yt-neuvottelut ovat olleet henkilöstön kannalta riittämättömät.

– Ne on käyty aivan liian nopeasti eikä henkilöstön esittämiä vaihtoehtoja ole tutkittu riittävästi. Työnantaja on myös kieltäytynyt antamasta yt-toimikunnalle tiedoksi kaikkia tarpeellisia tietoja, kuten henkilöstösuunnitelmia.

Meritaito Oy perustettiin vuoden 2010 alussa yhtiöittämällä Merenkulkulaitoksen tuotannollinen toiminta ja liittämällä siihen väyläalustoiminta Varustamoliikelaitoksesta. Se on erikoistunut vesiväylien hoitoon, kanavien käyttöön ja kunnossapitoon, merenmittaukseen, öljyntorjuntaan, vesirakentamiseen, vesiväylien suunnitteluun sekä muoviputkiviittojen ja -poijujen valmistamiseen.

– Tämä on jälleen kerran yksi surullinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun valtion aikaisemmin hoitamia toimintoja alistetaan markkinavoimille. Yt-neuvottelut aloitettiin heti muutosturvan päätyttyä. Alan kehityssuunta on huolestuttava, sillä meriklusterilla on suuri merkitys Suomen hyvinvoinnille.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola, p. 075 324 7501, gsm 040 509 6030