Meritaito Oy käynnistää noin sataa TTT:n jäsentä koskevat yt-neuvottelut

Meritaito käynnistää koko yhtiötä ja kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yt-neuvottelut. Neuvotteluesitys annettiin henkilöstön edustajille 29.10.

Meritaito voitti väylänhoidon urakkatarjouskilpailuissa yhtiön toiminnan kannalta tärkeimmät urakka-alueet. Tästä huolimatta Meritaito joutuu turvautumaan säästötoimenpiteisiin. Säästötarpeeseen (2,5 milj. euroa) on syynä urakoiden hintatason merkittävä lasku sekä hävityt urakat.

Säästökohteina joudutaan tarkastelemaan myös henkilökuluja. Osana säästöohjelmaa yhtiö harkitsee henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä, joiden kohteena olisi enintään 80 henkilöä. Sopeuttamistoimet koskevat yhtiön koko henkilöstöä ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Pääosin ne koskevat kuitenkin henkilöitä, joiden työ päättyy vuoden 2013 alussa hävityn urakan takia tai joiden työhön on tulossa työn kausiluontoisuudesta johtuva katkos

Yhtiön ensisijaisena tavoitteena on käyttää sopeuttamisessa mahdollisimman paljon pehmeitä keinoja, kuten erilaisia vapaaehtoisia tukitoimia, uudelleensijoituksia, lisä- ja uudelleen koulutusta sekä kausiluontoisuuden mahdollistavia lomautuksia. Yhtiön tavoitteena on, että näillä keinoilla saavutetaan riittävät säästöt. Mikäli tavoitetta ei saavuteta, voidaan joutua irtisanomisiin tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Irtisanominen koskisi enintään 15 henkilöä.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heikki Tuominen