Meriliikenneohjaajat: Yhtiöittäminen uhka meriliikenteen turvallisuudelle

Meriliikenneohjaajat ry:n puheenjohtaja Tapio Kotkavuori pelkää, että liikenteen ohjauksen yhtiöittäminen uhkaa meriliikenteen turvallisuutta.

– Yhtiöittäminen heikentäisi Suomen meriliikenteenohjauksen toimivaa yhteistyötä Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, Tullin ja Trafin kanssa, sillä yhtiöittämisen jälkeen meriliikenteenohjauksella ei olisi viranomaisstatusta.

Meriliikenteenohjaus on viranomaistoimintaa, jota säädellään useilla laeilla. Sen toimintaan sisältyy myös merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota voi hoitaa ainoastaan viranomainen. Niiltä osin, kun työ ei täytä viranomaistoiminnan kriteereitä, toiminta on viranomaistyyppistä.

Viranomaisyhteistyö tiivistyy poikkeusoloissa, jolloin liikenneohjauksen rooli Suomen aluevalvonnassa ja meriliikenteen ohjaamisessa korostuu. Meriliikenteenohjaus pystyy nopeasti ja joustavasti vaihtamaan poikkeusolojen liikenteenohjaukseen.

Yhteistyöllä on turvattu liikenteen valvonta, meriympäristön suojelu ja ihmishenkien turvallisuus.

– Yhteistyön heikentyessä riskinä on, että perustettavan yhtiön tulisi investoida nykyistä enemmän tekniikkaan, jolloin menetettäisiin nykyisen yhteistyön taloudelliset edut. Sekä kalliit investoinnit että vaihtoehtoisesti se, että yhtiö ei investoisi uuteen tekniikkaan, heikentäisivät myös meriliikenteenojauksen teknistä suorituskykyä, mikä vaikuttaisi toiminnan tehokkuuteen ja alusturvallisuuteen, Kotkavuori pahoittelee.

Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen.

Meriliikenneohjaajat ry on Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenjärjestö. Meriliikenneohjaajat ry on Liikenneviraston suurin yksittäinen ammattiyhdistys. Yhdistyksen jäsenet työskentelevät pääasiassa alusliikenneohjaajina (ent. meriliikenneohjaaja). TTT kuuluu Palkansaajajärjestö Pardiaan.

Lisätiedot

puheenjohtaja Heikki Tuominen, Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry, p. 0400 605 390
puheenjohtaja Tapio Kotkavuori, Meriliikenneohjaajat ry, p. 050 594 1363