Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry iloitsee Puolustusministerin päätöksestä

Puolustusministeri päätti valita kehittämismallin, jossa puolustushallinnon tilahallintoa kehitetään tehostamalla ja yksinkertaistamalla nykyistä toimintamallia, toteuttamalla puolustushallinnon rakennuslaitoksen organisaatio- ja johtamismalliuudistus sekä kehittämällä tehokkuutta ja taloudellisuutta.

MTTL:n mielestä ratkaisu takaa PHRAKL:n teknisten asiantuntija-, hankinta, turvallisuus-, valmius-, sekä viranomaistehtävien erinomaisen tuottamisen. Lisäksi puolustushallinnon kiinteistöjen ylläpidon erikoisosaaminen säilyy jo nyt toimivaksi havaitussa Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa.

Vaihtoehto takaa myös poikkeusoloja varten puolustuskiinteistöjä ylläpitämään tarvittavan pysyvän erikoiskohteisiin perehtyneen ja niiden kohdekohtaiset ominaisuudet tuntevan ammattitaitoisen henkilöstön, jotka eri organisaatiotasoilla ovat sitoutuneet tukemaan maanpuolustusta ja joita tarvitaan poikkeusolojen toimintaedellytysten kokonaisuuden hallinnassa.

Vaihtoehto takaa Puolustusvoimille parasta tilahallintapalvelua taloudellisesti ja tehokkaasti heidän turvallisuusvaatimusten mukaisesti kaikissa valmiustiloissa.

MTTL:n puheenjohtaja Kari-Pekka Vesanen tähdentää, että ministerin päätös on tehty asiantuntevan työryhmän perusteellisen raportin suositusten mukaisesti. Erityisesti Vesanen kiittää työryhmää ja ministeriä siitä, että järjestöjen perustellut näkemykset ja laskelmat käsiteltiin työryhmässä asiantuntevasti ja perusteellisesti.

MTTL:n varapuheenjohtaja Olavi Huuskonen on erittäin tyytyväinen siitä, että rakennuslaitoksella on nyt vihdoinkin työrauha saattaa loppuun aloittamansa laitoksen kehitystyö puolustusvoimien uudistuvan organisaatiorakenteen mukaiseksi. Huuskonen tähdentää, että nyt alkaa uuden toimintamallin rakentaminen varsin lyhyessä ajassa. Hänen mielestä tämä onnistuu vain koko henkilöstön voimin yhteistyössä työnantajan ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteena ei voi olla mikään muu kuin tehokas ja kustannustietoinen huippulaadukasta asiakkaiden tarvitsemaa palvelua tuottava laitos.

Lisätiedot

MTTL ry:n puheenjohtaja Kari-Pekka Vesanen 0299 220600 ja
MTTL ry:n varapuheenjohtaja Olavi Huuskonen 0299 833002