Julkishallinnon Asiantuntijat, Offentliga Sektorns Sakkunniga perustettiin kolmen valtiosektoria edustavan liiton kattojärjestöksi

Verovirkailijain Liitto, Tullivirkamiesliitto, sekä Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ovat 17.2.2017 perustaneet kattojärjestön, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevien jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Uuden järjestön yhteenlaskettu jäsenmäärä on 5700.

Julkishallinnon organisaatioissa menossa olevat monet muutokset ovat johtaneet ammatillisten osaamisvaatimusten ja asiantuntijatyön lisääntymiseen ja uusrekrytoinnin myötä myös jäsenkunnan koulutustason nousuun. Samankaltaisen jäsenprofiilin liitoilla on useita yhteisiä työelämän hyvinvointia ja etuja edistäviä tavoitteita, joita uusi kattojärjestö voi toiminnallaan vaikuttavasti edistää.

Julkishallinnon Asiantuntijat voi tulevaisuudessa myös toimia jäsenjärjestöjen ammatilliseen keskusjärjestöön järjestäytymisen kanavana, mikäli jäsenjärjestöt näin päättävät.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki, VeroVL ry, gsm 050 68788
Puheenjohtaja Jari Nieminen, TVML, gsm 040 332 6739
Puheenjohtaja Juha Parikka, Uhvy ry, gsm 050 340 4356