Julkisen sektorin ammattiliitot haastavat EU-komission oikeuteen

Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö EPSU haastaa tänään 15.5.2018 EU-komission oikeuteen, koska komissio on kieltäytynyt tekemästä Eurooppa-neuvostolle lakialoitetta työmarkkinaosapuolten neuvottelemasta sopimuksesta.

Sopimus koskee valtionhallinnon työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi heitä suoraan koskevissa työelämän asioissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa lomautukset, työnantajien vaihdokset, työajan muutokset ja työturvallisuuteen liittyvät asiat.

– Komission päätöksellä lähes 10 miljoonalta valtionhallinnon työntekijältä estetään oikeus vaikuttaa omiin työolosuhteisiinsa toisin kuin yksityisellä sektorilla, jossa kyseinen lainsäädäntö on voimassa, toteaa Pardian puheenjohtaja Niko Simola.

Pardia oli Suomesta mukana neuvottelemassa sopimusta.

Suomessa sopimuksella ei ole suurta merkitystä. Suomessa on oma valtion yhteistoimintalaki, joka määrittelee henkilöstön kuulemisen ja osallistumisen päätöksentekoon. Eurooppalainen sopimus määrittelee vähimmäistason ja on siksi merkittävä erityisesti itäisen Euroopan maissa, jatkaa Simola.

Komissio ilmoitti 5.3.2018 antamallaan päätöksellä, että se ei tee direktiiviesitystä Eurooppa-neuvostolle.

– Komissio katsoo, että sillä on oikeus harkita, viekö se direktiiviesitystä eteenpäin neuvostolle vai ei. Tällä päätöksellä komissio kyllä ylittää täysin toimivaltuutensa, sanoo Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Työmarkkinaosapuolten oikeus neuvotella työelämää koskevista sopimuksista myös Euroopan tasolla on ammattiliitoille periaatteellinen kysymys. Tämä oikeus tunnustetaan myös Euroopan unionin perussopimuksessa, Niemi-Laine täydentää.

EPSUn pääsihteeri Jan Willem Goudriaan on pettynyt komission päätökseen. Komissio pyörtää nyt sitoumuksensa sosiaalisen Euroopan kehittämiseen vain neljä kuukautta sosiaalisten oikeuksien pilarin hyväksymisen jälkeen.

Komission päätöksellä hyökätään sekä työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua vastaan että heikennetään Euroopan tason työmarkkinaosapuolten neuvotteluoikeuksia.

Lisätietoja

Pardian puheenjohtaja Niko Simola, niko.simola@pardia.fi, 040 5668517
FIPSUn puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, paivi.niemi-laine@jhl.fi, 040 7024772

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry tukee kuuden julkisen alan ammattiliiton kansainvälistä edunvalvontaa ja EU-yhteistyötä. FIPSUn jäsenliitot ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY, Palkansaajajärjestö Pardia, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy sekä Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Jäsenliittojensa kautta FIPSU edustaa lähes 500 000 suomalaista julkisen alan työntekijää. FIPSUn jäsenliitot ovat mukana Euroopan tason sosiaalisessa vuoropuhelussa työnantajajärjestöjen kanssa.