Jäsenyys

Tutkimusalojen toimihenkilöt TAT ry

Tutkimusalojen toimihenkilöt TAT ry on paikallisesti työpaikkatasolla toimiva, useiden eri ammattiryhmien ammattilaisten henkilöjäsenyhdistys. Yhdistyksen jäseniä työskentelee VTT Oy:ssä, VTT Expert Services Oy:ssä, VTT Memsfab Oy:ssä, Labtium Oy:ssä ja Geologian tutkimuskeskuksessa. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 600 henkilöä ja yhdistyksen toimialueena on lähes koko Suomi.

TAT ry:n toimintaan kuuluu oleellisesti paikallisen tason edunvalvonta sekä ammatillisen kehityksen edistäminen. Yhdistys neuvottelee ja solmii työehtosopimukset eri yhtiöissä. Henkilöyhdistyksellä on 12 hengen luottamusmiesverkosto jäsenistönsä tukena. Lisäksi yhdistyksellä on edustus yhtiöiden eri yhteistoimintaorganisaatioissa.

TAT ry on aktiivisesti mukana nuorisotoiminnassa ja pyrkii luomaan verkostoja eri ammattiyhdistystoimijoiden välille.

Puheenjohtaja
Mari Leino
p. 020 722 5670, mari.leino(at)vtt.fi

Sihteeri
Jaana Nurmi
p. 020 722 5547, janttu.nurmi(at)elisanet.fi

Rahastonhoitaja
Mervi Efraimsson
p. vate.mervi(at)gmail.com