Jäsenyys

Tutkimuslaitosten henkilöstöyhdistys TUTKI ry

Puheenjohtaja
Auli Toivola
p. 029 524 7324, auli.toivola(at)thl.fi

Sihteeri
Helena Aavavesi
p. 029 524 7315, helena.aavavesi(at)thl.fi

Rahastonhoitaja/jäsenrekisterinhoitaja
Ritva Eloranta
p. 050 511 0545, ritva.eloranta(at)ymparisto.fi

Verkkotiedottaja
Satu Kerppilä
p. 050 517 0637, satu.kerppila(at)thl.fi