Jäsenyys

Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry

Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry on Destian palveluksessa olevien toimihenkilöiden muodostamien yhdistysten liitto. Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä.

InTekillä on noin 280 jäsentä.

Puheenjohtaja
Jari Lievonen
p. 040 536 0021, jari.lievonen(at)destia.fi

Sihteeri
Pentti Kärhä
p. 0400 427 699, pentti.karha(at)destia.fi

Päätoiminen pääluottamusmies
Kimmo Laaksola
p. 0400 827 896, kimmo.laaksola(at)destia.fi

www.intek.fi
toimisto(a)intek.fi